Holbækfærgen


Orø-Holbæk Færgefart
Tlf. 72 36 44 03
Sejltid ca. 30 min.

Færgen har plads til 98 passagerer og 16 biler.
Sejlturen varer en ca. en halv time.

Ingen reservation. Biler skal møde 5 min. før afgang.
Reservation kun for busser og lastbiler.

Se gældende takstblad og sejltider her.Orø Bådelaug - Havnen 1A - 4305 Orø - Tlf. 59 47 46 01 GOGOwebdesign