Kapsejlerne


Sejlerne i Orø Bådelaug er os der sejler med sejl.

Vi sejler kapsejladser i eget regi og deltager individuelt og samlet i sejlarrangementer rundt om i landet. Mest i Isefjorden hvor vi har alt hvad vi kan ønske os, i Danmarks bedste sejlfarvand.

I perioden hvor bådene er i vandet, arrangerer sejladsudvalget onsdagskap og vi har et par større distancesejladser, der også tiltrækker både fra andre klubber nemlig Orø Rundt Single Hand og Orø Rundt ClassiC2. Sejladserne er nu tællende til Kredsmesterskabet i Isefjordskredsen.

Sejlerne har en hjemmeside der kun bruges til og omhandler disse arrangementer:Her kan du se hvad vi laver, skrive til os og finde tilmeldinger, sejlerbilleder og links til vores og eksterne arrangementer.

Sejladsudvalget i Orø Bådelaug
Bjarne Søeborg og Kim KennedyOrø Bådelaug - Havnen 1A - 4305 Orø - Tlf. 59 47 46 01 GOGOwebdesign