Rygepolitik


Der er rygepolitik i Orø Bådelaug


Efter beslutning på generalforsamlingen i 2010, blev der i løbet af foråret samme år defineret en rygepolitik for Orø Bådelaug. Det er bestyrelsens opfattelse af loven, at hverken medlemmer eller gæster skal være tvunget til at opholde, eller bevæge sig, i røgfyldte lokaler.

Derfor må der kun ryges i et lokale. Dette lokale er tydeligt afmærket. I daglig tale "Grøn stue".

Der er særskilte indgange til de forskellige lokaler, ligesom adgang til toiletter og de andre funktioner og ydelser der findes i bådelauget kan nås uden om lokalet, hvor der må ryges. Medlemmer der ønsker det, kan få udleveret et nøglekort til udelukkende at færdes i de røgfrie områder.

Døren mellem lokalerne skal være lukket.

Ved større arrangementer (eksempelvis generalforsamling), hvor alle rum er i brug på en gang, og døren til røgfri lokale derfor ikke kan lukkes, er der rygeforbud i hele klubben, til der kan aflukkes igen mellem lokalerne.

Der henvises her til de §§ der er taget i anvendelse og som der administreres efter i klubben.

§ 2. Loven finder anvendelse på 4) indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang,

§ 3. Ved et rygerum forstås i denne lov et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke tjene som gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, som anvendes af andre.

§ 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

§ 18. I indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, er det ikke tilladt at ryge. jf. § 4. stk. 2. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Venlig hilsen
Orø BådelaugOrø Bådelaug - Havnen 1A - 4305 Orø - Tlf. 59 47 46 01 GOGOwebdesign